ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Η εταιρεία Π. Σαββίδης δραστηριοποιείται στον χώρο των εφαρμογών ξηράς δόμησης. Η τεχνογνωσία μας εγγυάται τα καλύτερα ποιοτικά και αισθητικά αποτελέσματα.